Consult & Behandeling

Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, is het voor de homeopaat belangrijk te achterhalen hoe de klacht is ontstaan, wat de klacht precies inhoudt, waar de klacht zich bevindt, en wanneer de klacht zich verbetert of juist verergert.
Er zal onder andere gevraagd worden naar eventuele andere klachten, slaappatroon, eet- en drinkgewoonte, lichaamstemperatuur, geestelijk welbevinden enz.
In het eerste homeopatisch consult, dat zeker 1,5 tot 2 uur in beslag neemt, wordt de reden van uw komst volledig besproken. Alle informatie uit dit consult vormt de basis voor een persoonlijk op uw situatie afgestemd behandelplan.
Een vervolgconsult duurt ongeveer 30 tot 60 minuten, en hierbij wordt de voortgang van de behandeling besproken en worden eventueel andere zaken uitgediept..

De prijs van een consult bedraagt €97,50 voor volwassen en €65,- voor kinderen.
Hiervoor krijgt u:

  • Eén consult;
  • Homeopatische middelen;
  • Gratis advies over het behandelplan per e-mail of telefoon;
  • Eventuele wijzigingen in het behandelplan en homeopatische middelen.
  • Opsturen van middelen per post;

Afspraken moeten binnen 24 uur geannuleerd worden, anders worden er kosten in rekening gebracht.

De nota van dit consult kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Welk bedrag uw zorgverzekeraar uitkeert, is per verzekeringspakket verschillend. U kunt dit in uw polisvoorwaarden terugvinden.

Een overzicht van de vergoedingen in 2018 van verschillende verzekeraars kunt hier downloaden

Behandelplan

Dit behandelplan omvat (vaak) meerdere middelen die naast elkaar en op dagelijkse basis ingezet worden, zodat op een aantal gebieden tegelijk gewerkt kan worden. Uit ervaring blijkt dat meerdere invloeden bijdragen aan het ontstaan van ziekten. Deze manier van voorschrijven maakt dat het zelfgenezend vermogen met succes tot reageren wordt aangezet.
Het is belangrijk in de behandeling de vinger aan de pols te houden. Daarom vindt er gewoonlijk na ca. 10 tot 12 weken een vervolgafspraak plaats om te kijken hoe u op de geneesmiddelen gereageerd heeft en wat de vervolgstappen in de behandeling zijn.
Vaak zijn er meerdere vervolgafspraken nodig, zeker wanneer de klacht zich al langer afgespeeld heeft.