Homeopathie
Samuel HahnemannDe ontstaansgeschiedenis van de Homeopathie ligt zo’n 200 jaar geleden. De Duitse arts en scheikundige Samuel Hahnemann heeft zich gedurende 50 jaar van zijn leven intensief beziggehouden met ontwikkeling van deze geneeswijze.
Het woord Homeopathie is afgeleid van twee Griekse woorden, nl. homoios (gelijksoortig) en pathos (lijden). Dit zegt dan meteen iets over de wijze waarop homeopathie werkt, nl. dat een stof die in een gezond persoon klachten kan veroorzaken, ook een persoon met dezelfde klachten kan genezen.
Dit wordt ook wel de wet van de gelijksoortigheid genoemd.

De homeopathie gaat uit van het principe dat ieder mens over een zelfgenezend vermogen beschikt, ook wel aangeduid als levenskracht. Deze kracht probeert de mens zo gezond mogelijk te houden. Wanneer dat niet gaat probeert de levenskracht de ziekte zoveel mogelijk aan de buitenkant van het lichaam te houden bijvoorbeeld in de vorm van huiduitslag.
De vitale organen worden op deze manier beschermd. Wanneer de levenskracht zwakker wordt, ontstaan er steeds meer en steeds zwaardere klachten.

Een aantal elementen die belangrijk zijn voor het ontregelen van de levenskracht/het zelfgenezend vermogen zijn:

Incidenten/Biografie
Een mens voelt zich goed wanneer hij in harmonie met zichzelf en zijn omgeving leeft.
Door invloeden van buitenaf zoals griep, een ongeluk, verdriet door scheiding, overlijden en medicijngebruik kan iemand zodanig uit balans gebracht zijn, dat hij uit zichzelf niet meer in staat is om in evenwicht te komen.
Er kunnen dan verschillende lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan, zoals migraine, rugklachten, astma, oor- keel- maar ook blaasontstekingen, vaak verkouden, kolieken of maagproblemen, menstruatieklachten, burn-out of overspannen, huiduitslag enz.


Erfelijke belasting
Ook kan men ziek worden vanuit de erfelijke lijn. Ieder mens heeft een hoeveelheid erfelijke bagage meegekregen. Ziektes maar ook “zwakke plekken” ziet men soms bij meerdere personen in één familie terugkomen. Daarbij kun je denken aan: Diabetes, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, astma, eczeem of psoriasis, onvruchtbaarheid, reuma, hart- en vaatziekten en kanker.


Iatrogene belasting
Te veel medicijngebruik kan leiden tot een vorm van vergiftiging die resulteert in klachten. Al deze vormen zijn uitstekend te behandelen met homeopathische medicatie.
Deze middelen moeten voor een bepaalde periode ingenomen worden. Hiervoor geldt: hoe dieper de verstoring, hoe langer het genezingsproces duurt.

De manier waarop u zich in uw leven ontwikkelt, waarop u ziektes doormaakt èn ervaart, is allemaal individueel bepaald.
Dat maakt dat bij de homeopaat de persoonlijke behandeling van ú als patiënt altijd voorop staat.