Links

www.homeopathieacademie.nl
De Homeopathie Academie Nederland leidt studenten op tot klassiek homeopaat en is de enige opleiding in Nederland die dit vanuit de ziekteclassificatie doet en op natuur-wetenschappelijke basis.
De HAN is gevestigd in Almelo en geeft naast haar opleiding jaarlijks diverse nascholingen.
De opleiding tot klassiek homeopaat aan de Homeopathie Academie Nederland is erkend door de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, de NVKH. Een registratie bij de NVKH zorgt ervoor dat toekomstige patiënten vallen onder de vergoedingsregeling van de Nederlandse zorgverzekeraars.
Daarnaast is de HAN ook door het CRKBO geaccrediteerd.

www.nvkh.nl
Website van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), de beroepsvereniging van professionele homeopaten.
De bij de NVKH aangesloten homeopaten hebben een beroepsopleiding klassieke homeopathie gevolgd van 5 tot 6 jaar en stellen hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. De kwaliteitszorg behelst zowel de opleiding en nascholing, als de beroepsethiek.

www.kvhn.nl
KVHNDe KVHN (sinds 1886) behartigt de belangen van haar 6.000 leden en beoogt de erkenning van de homeopathie als volwaardige vorm van geneeskunde in Nederland.
De Vereniging Homeopathie streeft naar een situatie waarbij de patiënt de vrijheid heeft om te kiezen voor reguliere of complementaire zorg of een combinatie daarvan.
De KVHN is een onafhankelijke consumentenbelangenorganisatie die informatie over homeopathie verstrekt aan particulieren.